Porovnanie inštalácie

Náklady na stenu o ploche 5m2

AlfistickAlfistick® Klasický obkladový kameňKlasický obkladový kameň
Materiál 226,38 € 192,31 €
Stavebná chémia pre podklad
Penetračný podklad
Lepidlo
2,65 €
0 €
2,65 €
10,35 €
Montáž 0 € 115,38 €
Prípadné posúdenie statika 0 € 192,31 €
Záverečné ošetrenie Impregnácia 4,42 € 4,42 €
Celkom 233,45 € 632,42 €
Časová náročnosť inštalácie obkladu

So samolepiacim obkladom Alfistick® to zvládnete rýchlo.


Obklady Alfistick®

Inštaláciu obkladu Alfistick® môžete stihnúť za 1/4 dňa

1h
1h
3h
1h
15m

Nákup materiálu (1h) Príprava podkladu (1h) Montáž (3h)
Záverečné ošetrenie (1h) Záverečné upratovaie (15min)

Klasický kamenný obklad

Inštalácia klasického obkladu vám zaberie až 2 dni

1h
3h
1h
1h
8h
1h
3h

Nákup materiálu (1h) Prípadné posúdenie statikom (3h) Príprava podkladu (1h) Príprava stavebnej chémie (1h)
Montáž (8h) Záverečné ošetrenie (1h) Záverečné upratovaie (3h)